سمپاش چیست ؟ (Sprayer) به منظور انجام عملیات سمپاشی و صرفه جویی در مصرف سموم و تسریع در عملیات سمپاشی از این دستگاهها استفاده می گردد. و همچنین اینکه این دستگاه سموم را اسپری می نماید . باعث مصرف بهینه و موضعی عملیات پاشش می گردد. سمپاش ها از لحاظ عملکرد و کاربرد افراد و اماکن و مشاغل مختلف در گونه های مختلف طراحی و تولید گردیده است که به طور کلی و با توجه به مصارف عمومی به بخش های زیر تقسیم می گردند :

1- انواع سمپاش دستی و شارژی              2- انواع سمپاش پشتی موتوری              3- انواع سمپاش فرغونی 

4-انواع  سمپاش زنبه ای             5- انواع سمپاش پشت تراکتوری


انواع سمپاش ، فروش ویژه سمپاش ، کاتالوگ سمپاش ، تولید انواع شاسی سمپاش ، سمپاش امین ، صنعت امین ، سمپاش کار ، توزیع عمده سمپاش ، دانلود کاتالوگ سمپاش ، قیمت سمپاش ، لیست سمپاش ، Sprayer ، sanat Amin ، تولید کننده انواع بوم سمپاش ، صنعت امین نامی آشنا