موتوربرق چیست؟

موتور برق مجموعه ای شامل یک موتور و یک ژنراتور می باشد که ژنراتور نیروی مکانیکی موتور را با استفاده از گشتاور  به نیروی الکتریکی خروجی  تبدیل میکند که اندازه و سایز موتور برق بر مبنای میزان جریان الکتریکی خروجی آن که KW کیلو وات و یا KVA اعلام می گردد ، متفاوت است.

طبق تعریفی دیگر موتور برق ژنراتوری است که برای تامین برق  در ظرفیت پایین و مکان های کوچکتر و و مصارف پایین نیر استفاده می شود.

انواع موتوربرق

همانطورکه پیشتر نیز اشاره شد موتوربرق متشکل ازموتور و ژنراتور الکتریکی است. موتوربرق ها بر اساس نوع سوخت موتور طبقه بندی می شوند:  1- موتور برق بنزینی     2-موتور برق دیزلی     3- موتور برق گازی     4- موتورجوش ( اینورتر جوش )    5- موتور تک

 موتور تک  ( موتور دیزلی - موتور بنزینی )

 

موتوربرق ( موتوربرق دیزلی - موتوربرق بنزینی )


اجزای موتور برق

موتور :  تامین کننده اصلی انرژی مکانیکی مورد نیاز موتور برق است که بر حسب توان موتور برق و توان خروجی آن تعیین می گردد.

دستگاه تولید برق متناوب : تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی بر عهده این دستگاه می باشد .

سیستم سوخت : سیستم سوخت در موتور برق که بسته به نوع سوخت متفاوت است می تواند بر روی خود دستگاه موتور برق یا به عنوان بخشی مجزا قرار و تنظیم گردد.

تنظیم کننده ولتاژ : تنظیم ولتاژ خروجی موتور برق و تبدیل جریان برق AC به DC و بالعکس بر عهده این بخش است.

سیستم روغن کاری : قطعات موتور برق به دلیل کار پیوسته و مداوم نیاز به روغن کاری روزانه دارند، که سیستم روغن کاری این کار را برعهده دارد.

سیستم سردسازی : قطعات و اجزای موتوربرق درحال کارکردن دچار افزایش دما می شوند به همین دلیل سیستمی جهت خنک کردن قطعات نیاز است .

موتوربرق چگونه کار می کند؟ موتور با مصرف سوخت انرژی اولیه جهت آغاز فرایند و کار موتور برق را تامین می کند، پیستون ها در ابتدا حرکتی رفت و برگشتی دارد و با گذشت زمان تبدیل به حرکت دورانی می شود، این حرکت دورانی در سیم پیچ های آلترناتور تولید بار الکتریکی و در نتیجه جریان الکتریکی یا همان تولید برق صورت می گیرد .

کاربردهای موتور برق : به طور کلی میتوان اینگونه  ادعا نمود که هر جا نیاز به تامین انرژی برق داشته باشیم، از موتور برق استفاده می کنیم. در مراکز صنعتی، بیمارستان ها، هتل ها ، ادارات دولتی، وسایل نقلیه نظیر قطار و کشتی و حتی  درمنازل و مسافرت و تفریح هم برای تامین انرژی در مواقع ضروری موتور برق کاربرد دارد.