لیست پمپ فشار قوی WKL پمپیران


پمپ فشارقوی WKL : پمپ افقی گریز از مرکز فشارقوی WKL با پرواه های بین یاتاقانی ، موتور جدا ، چند طبقه و محفظه با برش های شعاعی می باشد. هر طبقه توسط اورینگ آب بندی می گردد. طبقات بوسیله پیچ بست طبقات به یکدیگر بسته می شوند. مقدار زیادی از نیروهای محوری توسط پیستون بالانس هیدرولیکی خنثی شده و باقیمانده نیروی محوری و نیرو شعاعی توسط دو عدد بلبرینگ و یک عدد اورینگ روانکاری شده با روغن یا گریس که در دو طرف پروانه ها واقع شده اند، تحمل می شود.

«پایه های نگهدارنده پمپ WKL پمپیران ، بصورت یکپارچه با محفظه مکش و رانش ریخته گری شده است»

موارد کاربرد پمپ فشار قوی WKL پمپیران

 • تهیه آب نهرها
 • پمپاژ آبهای مصارف صنعتی و آبیاری بارنی (قطره ای)در حجم کاری بالا
 • کارهای مرتبط با آبرسانی
 • استفاده به عنوان بوستر پمپ
 • به عنوان پمپ تغذیه دیگ بخار
 • پمپاژ آب کندانس شده
 • و پمپاژ آب گرم و سرد تأسیسات صنعتی و مصارف آتش نشانی

مشخصات کلی پمپ فشار قوی WKL پمپیران

 • قطر خروجی : 32 تا 200 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی(دبی) : 2 تا 950 متر مکعب در ساعت
 • ارتفاع(هد) : تا 310 متر
 • درجه حرارت سیالات : با نوار گرافیت از 10- درجه سانتیگراد تا 110 درجه سانتیگراد و در آب بندی با آب بند مکانیکی از 0.1 تا 140 درجه سانتی گراد
 • فشار تست : تا 40 بار

منحنی همپوشانی پمپ فشارقوی WKL و دریافت فایلهای راهنما

 • نمایش منحنی همپوشانی پمپ فشار قوی WKL پمپیران
 • دریافت کاتالوگ پمپ فشار قوی WKL پمپیران ( جهت دریافت کلیک کنید)
 • لیست قیمت پمپ فشار قوی WKL پمپیران ( جهت دریافت کلیک کنید)
 • دریافت فایل راهنمای نصب و نگهداری پمپ فشار قوی WKL پمپیران (جهت دریافت کلیک کنید)
 • دریافت نرم افزار انتخاب پمپ pumpiran (جهت دریافت کلیک کنید)


لیست قیمت پمپ فشار قوی WKL پمپیران

نام تیپ پمپ تعداد طبقات نام صنعتی پمپ قیمت (ریال)
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 1 WKL 32.1 9،740،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 2 WKL 32.2 11،048،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 3 WKL 32.3 12،414،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 4 WKL 32.4 13،847،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 5 WKL 32.5 15،336،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 6 WKL 32.6 16،892،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 7 WKL 32.7 18،507،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 8 WKL 32.8 20،178،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 9 WKL 32.9 21،916،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 10 WKL 32.10 23،711،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 11 WKL 32.11 25،574،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 12 WKL 32.12 27،493،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 13 WKL 32.13 29،412،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 14 WKL 32.14 31،456،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 15 WKL 32.15 33،501،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 16 WKL 32.16 35،547،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 32 17 WKL 32.17 37،598،000
نام تیپ پمپ تعداد طبقات نام صنعتی پمپ قیمت (ریال)
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 1 WKL 40.1 10،968،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 2 WKL 40.2 12،405،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 3 WKL 40.3 14،079،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 4 WKL 40.4 15،461،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 5 WKL 40.5 17،098،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 6 WKL 40.6 18،808،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 7 WKL 40.7 20،581،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 8 WKL 40.8 22،419،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 9 WKL 40.9 24،328،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 10 WKL 40.10 26،311،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 11

WKL 40.11

28،376،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 12 WKL 40.12 30،490،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 13 WKL 40.13

32،604،000

پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 14 WKL 40.14 34،733،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 15 WKL 40.15 36،870،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 40 16 WKL 40.16 39،016،000
 نام
تیپ پمپ تعداد طبقات نام صنعتی پمپ قیمت (ریال)
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 1 WKL 50.1 13،529،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 2 WKL 50.2 15،292،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 3 WKL 50.3 17،359،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 4 WKL 50.4 19،046،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 5 WKL 50.5 20،389،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 6 WKL 50.6 22،295،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 7 WKL 50.7 24،277،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 8 WKL 50.8 26،335،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 9 WKL 50.9 28،468،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 10 WKL 50.10 30،679،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 11 WKL 50.11 33،014،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 12 WKL 50.12 35،440،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 13 WKL 50.13 37،969،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 50 14 WKL 50.14 40،588،000
نام تیپ پمپ تعداد طبقات نام صنعتی پمپ قیمت (ریال)
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 65 1 WKL 65.1 14،898،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 65 2 WKL 65.2 17،193،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 65 3 WKL 65.3 19،670،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 65 4 WKL 65.4 22،121،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 65 5 WKL 65.5 25،058،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 65 6 WKL 65.6 27،744،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 65 7 WKL 65.7 30،273،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 65 8 WKL 65.8 33،217،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 65 9 WKL 65.9 36،292،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 65 10 WKL 65.10 39،454،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 65 11 WKL 65.11 42،728،000
نام تیپ پمپ تعداد طبقات نام صنعتی پمپ قیمت (ریال)
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 80 1 WKL 80.1 22،218،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 80 2 WKL 80.2 25،845،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 80 3 WKL 80.3 29،641،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 80 4 WKL 80.4 33،647،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 80 5 WKL 80.5
37،813،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 80 6 WKL 80.6 42،110،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 80 7 WKL 80.7 46،593،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 80 8 WKL 80.8 51،322،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 80 9 WKL 80.9
56،342،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 80 10 WKL 80.10 61،720،000
نام
تیپ پمپ تعداد طبقات نام صنعتی پمپ قیمت (ریال)
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 100 1 WKL 100.1 27،580،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 100 2 WKL 100.2 33،487،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 100 3 WKL 100.3 38،023،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 100 4 WKL 100.4 43،273،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 100 5 WKL 100.5 48،979،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 100 6 WKL 100.6 54،923،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 100 7 WKL 100.7 61،106،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 100 8

WKL 100.8

67،525،000
نام تیپ پمپ تعداد طبقات نام صنعتی پمپ قیمت (ریال)
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 125 1 WKL 125.1 39،945،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 125 2 WKL 125.2 48،700،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 125 3 WKL 125.3 54،544،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 125 4 WKL 125.4 62،353،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 125 5 WKL 125.5 70،500،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 125 6 WKL 125.6 78،991،000
نام
تیپ پمپ تعداد طبقات نام صنعتی پمپ قیمت (ریال)
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 150 1 WKL 150.1 59،478،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 150 2 WKL 150.2 70،287،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 150 3 WKL 150.3 81،611،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 150 4 WKL 150.4 93،449،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 150 5 WKL 150.5 105،800،000
پمپ فشار قوی WKL پمپیران WKL 150 6 WKL 150.6 174،749،000

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروزرسانی چهارشنبه 26 خرداد ١٣٩5)