ژنراتور ( Alternator )


این بخش غیر فعال می باشد   با تشکرژنراتور چیست : ژنراتور الکتریکی دستگاهی میباشد که در تولید برق برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی به کار می روند. تبدیل  برعکس انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی به وسیله یک موتور انجام می شود. بسیاری از موتورها به شکل مکانیکی به حرکت در خواهند آمد.( Diesel Engine ). یک دینام ، بدون Commutator ، تبدیل به Alternator می شود. که یک ژنراتور سنکرون تک فید می باشد. آلترناتور تولید جریان متناوبی با فرکانسی بر اساس سرعت سرعت چرخش روتور و تعداد قطب های مغناطیسی می کنند. آلترناتورهای تغذیه شبکه برق ، در سرعتی بسیار نزدیک به یک فرکانی خاص کار می کنند. تا برای دستگاههای AC که سرعت و عملکرد خود را بر اساس شبکه تنظیم می کنند. مناسب باشد. برخی از دستگاهها مانند لامپهای رشته ای و لامپهای فلورسنت به فرکانس ثابت نیاز دارند اما موتورسنکرون نیاز به یک فرکانس ثابت شبکه دارند. آلترناتور به طور معمول از یک سیم پیچ دوار استفاده می کند که با جریان مستقیم تحریک می شود. و یک سیم پیچ ثابت ( استاتور)که جریان متناوب تولید می کند . از آنجا که میدان روتور تنها نیاز به بخش کوچکی از توان تولید شده توسط ماشین را دارد. جاروبکهای تماس میدان به نسبت کوچک هستند. در مورد تحریک بدون جاروبک ، هیچ جاروبکی استفاده نمی شود. و شناخت روتور یکسازکننده هایی را برای تحریک سیم پیچ اصلی میدان حمل می کند. ژنراتور القایی یا ژنراتور آسنکرون یک نوع ژنراتور الکتریکی AC است که از اصول موتور القایی برای تولید برق استفاده می نماید.از این رو مزرعه نیاک با وجود کادری برجسته و متعهد ، آمادگی خود را در زمینه فروش ، مشاوره ، و طراحی در بخش دیزل ژنراتور ، موتور دیزل ، ژنراتور ، موتوربرق ، تابلو برق و... را برای مصارف شخصی ، صنعتی ، کشاورزی ، و ... اعلام می دارد .جهت دریافت و استعلام قیمت محصولات با شرکت تماس و یا درخواست خود را به پست الکترونیکی niyakfarm@gmail.com  ارسال نمائید.

 ژنراتور استمفورد انگلیس / Stamford Alternator

ژنراتور استمفورد ، آلترناتور استمفورد انگلیس ، ژنراتور انگلیسی ، stamford alternator

مشخصات دیزل ژنراتور تیپ ژنراتور
توان(KVA) کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
ژنراتور 7.5کاوآ  استمفورد انگلستان
Stamford PI044D
7.5 Kva
دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 10کاوآ  استمفورد انگلستان  Stamford PI044E 10 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 71،000،000
ژنراتور 12.5 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI044F 12.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 13.5کاوآ  استمفورد انگلستان Stamford BCI164C
13.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 15 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI044G 15 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 17.5کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI044H 17.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 20 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI144D

20 Kva

دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 25 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI144E 25 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 27.5کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI144F 27.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 61،000،000
ژنراتور 30 کاوآ استمفورد انگلستان
Stamford PI144G 30 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 31.5 کاوآ استمفورد انگلستان
Stamford BCI184G
31.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 35 کاوآ استمفورد انگلستان
Stamford PI144E 35 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 40 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI144J 40 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 69،000،000
ژنراتور 42.5 کاوآ استمفورد انگلستان
Stamford PI144K 42.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 45 کاوآ استمفورد انگلستان
Stamford UCI224C
45 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 50 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford UCI224D 50 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 78،800،000
مشخصات دیزل ژنراتور تیپ ژنراتور توان(KVA) کاتالوگ اطلاعات بیشتر قیمت(ریال)
ژنراتور 60 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford UCI224E 60 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 89،000،000
ژنراتور 72.5 کاوآ استمفورد انگلستان
Stamford UCI224F 72.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 102،000،000
ژنراتور 85 کاوآ استمفورد انگلستان
Stamford UCI224G 85 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 117،000،000
ژنراتور 100 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford UCI274C 100 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 132،000،000
ژنراتور 114 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford UCI274D 114 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 141،000،000
ژنراتور 140 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford UCI274E 140 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 157،000،000
ژنراتور 160 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford UCI274F 160 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 185،000،000
ژنراتور 180 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford UCI274G 180 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 195،000،000
ژنراتور 200 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford UCI274H 200 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 187،000،000
ژنراتور 230 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford UCDI274J 230 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 250 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford UCI444C 250 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 218،000،000
ژنراتور 275 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford UCDI274K 275 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 214،000،000
ژنراتور 300 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford HCI444D 300 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 245،000،000
ژنراتور 350 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford HCI444E 350 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 277،000،000
ژنراتور 400 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford HCI444F 400 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 328،000،000
ژنراتور 450 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford HCI544C 450 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 368،000،000
مشخصات دیزل ژنراتور تیپ ژنراتور توان(KVA) کاتالوگ اطلاعات بیشتر قیمت(ریال)
ژنراتور 500 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford HCI544D 500 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 403،000،000
ژنراتور 600 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford HCI544E 600 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 465،000،000
ژنراتور 670 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford HCI544F 670 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 493،000،000
ژنراتور 800 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford HCI634G 800 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 585،000،000
ژنراتور 910 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford HCI634H 910 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 1000 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford HCI634J 1000 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 720،000،000
ژنراتور 1110 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford HCI634K 1110 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 1225 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI734A
1225 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 1360 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI734B 1360 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 990،000،000
ژنراتور 1500 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI734C 1500 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 1،555،000،000
ژنراتور 1615 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI734D 1615 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 1845 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI737E 1845 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 2020 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI734F 2020 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 2135 کاوآ استمفورد انگلستان Stamford PI734G 2135 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل دیزل ژنراتور کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی سه شنبه 20خرداد ١٣٩5)

 ژنراتور مکالته ایتالیا / Mecc Alte Alternator

ژنراتور مکالته، آلترناتور مک آلته ایتالیا  ، ژنراتور ایتالیایی ، MeccAlte alternator

مشخصات دیزل ژنراتور تیپ ژنراتور
توان(KVA) کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
ژنراتور 5.5 کاوآ مکالته ایتالیا
MeccAlte S16F
5.5 Kva
دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 8،800،000
ژنراتور 6.5 کاوآ مکالته ایتالیا  MeccAlte S16FI 6.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 10،800،000
ژنراتور 8.5 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO-1SN 8.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 11،600،000
ژنراتور10کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO-2SN 10 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 13،000،000
ژنراتور 15 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte BTO3-3L/4 15 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 20 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO28-1L/4 20 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 42،000،000
ژنراتور 25 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO28-2L/4

25 Kva

دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 45،500،000
ژنراتور 30 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO28-VL/4 30 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 48،900،000
ژنراتور 35 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO32-2S/4 35 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 52،000،000
ژنراتور 40 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO32-3S/4 40 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 55،500،000
ژنراتور 50 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO32-1L/4 50 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 61،000،000
ژنراتور 60 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO32-2L/4 60 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 65،000،000
ژنراتور 70 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO32-3L/4
70 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 69،700،000
ژنراتور 85 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECP34-1S 85 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 89،000،000
ژنراتور 105 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECP34-2S 105 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 98،900،000
ژنراتور 130 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECP34-1L 130 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 103،800،000
مشخصات دیزل ژنراتور تیپ ژنراتور توان(KVA) کاتالوگ اطلاعات بیشتر قیمت(ریال)
ژنراتور 150 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECP34-2L 150 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 113،000،000
ژنراتور 180 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO38-1S 180 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 133،000،000
ژنراتور 200 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO38-2S 200 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 135،000،000
ژنراتور 225 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO38-3S 225 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 146،000،000
ژنراتور 250 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO38-1L 250 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 157،000،000
ژنراتور 300 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO38-2L 300 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 175،000،000
ژنراتور 350 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO38-3L 350 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 190،000،000
ژنراتور 400 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO40-1S 400 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 255،000،000
ژنراتور 450 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO40-2S 450 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 275،000،000
ژنراتور 500 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO40-3S 500 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 281،000،000
ژنراتور 620 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO40-1.5L 620 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 360،000،000
ژنراتور 680 کاوآ مکالته ایتالیا MeccAlte ECO40-2L 680 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 365،000،000
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل دیزل ژنراتور کلیک نمایید .

 

ژنراتور تکفاز مکالته جفت بلبرینگ / ژنراتور سه فاز مکالته جفت بلبرینگ

ژنراتور جفت بلبرینگ مکالته ایتالیا

ژنراتور مکالته، آلترناتور مک آلته ایتالیا  ، ژنراتور ایتالیایی ، MeccAlte alternator

مشخصات دیزل ژنراتور تیپ ژنراتور
توان(KVA) کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
ژنراتور تکفاز 2.1 کاوآ مکالته - جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte S15W-75/A
2.1 Kva
دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 6،000،000
ژنراتور تکفاز 2.5 کاوآ مکالته - جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
 MeccAlte S16W-75/A 2.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 6،300،000
ژنراتور تکفاز 3.5 کاوآ مکالته - جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte S16W-90/A 3.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 7،700،000
ژنراتور تکفاز 5 کاوآ مکالته - جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte S16W-130/A 5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 8،200،000
ژنراتور تکفاز 5.5 کاوآ مکالته - جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte S16F-150/A 5.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 9،500،000
ژنراتور تکفاز 5.7 کاوآ مکالته - جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte S16W-150/A 5.7 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 8،800،000
ژنراتور تکفاز 6 کاوآ مکالته-جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte S20W-95/A

6 Kva

دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 12،000،000
ژنراتور تکفاز 6.5 کاوآ مکالته-جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte S16F-180/A 6.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 11،700،000
ژنراتور تکفاز 7 کاوآ مکالته-جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte S20W-110/A 7 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 12،800،000
ژنراتور تکفاز 8.5 کاوآ مکالته-جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte S20W-130/A 8.5 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 13،000،000
ژنراتور تکفاز 9 کاوآ مکالته-جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte S20FS-130/A 9 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 13،000،000
ژنراتور تکفاز 10 کاوآ مکالته-جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte S20FS-160/A 10 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 14،000،000
ژنراتور تکفاز 12 کاوآ مکالته-جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte S20F-200/A
12 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 14،800،000
ژنراتور سه فاز 10 کاوآ مکالته-جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte T20FS-130/A 10 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 89،000،000
ژنراتور سه فاز 12.5 کاوآ مکالته-جفت بلبرینگ و 3000 دور، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte T20FS-160/A 12.5Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 98،900،000
ژنراتور سه فاز 15 کاوآ مکالته-جفت بلبرینگ و 3000 دور ، دارای تثبیت کننده خازنی
MeccAlte T20F-200/A 15 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 103،800،000
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل دیزل ژنراتور کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی سه شنبه 20خرداد ١٣٩5)

 ژنراتور لوری سامر / Leroy Somer Alternator

ژنراتور لوری سامر، آلترناتور لوری سومر فرانسه ، ژنراتور فرانسوی ، Lorey Somer alternator

مشخصات دیزل ژنراتور تیپ ژنراتور
توان(KVA) کاتالوگ
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
ژنراتور 25 کاوآ  لوری سامر فرانسه
 LSA 42.2 S5
25 Kva
دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 30 کاوآ  لوری سامر فرانسه
 LSA 42.2 M7 30 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 35 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 42.2 L9
35 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 45 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 43.2 S1
45 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 47 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 43.2 S15
47 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 50 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 43.2 S25
50 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 55 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 43.2 S36

55 Kva

دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 66 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 43.2 M45
66 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 77 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 43.2 L65
77 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 85 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 43.2 L8
85 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 100 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 44.2 VS3
100 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 115 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 44.2 VS45
115 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 138 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 44.2 S7
138 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 150 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 44.2 S75
150 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 165 کاوآ  لوری سامر فرانسه LSA 44.2 M95
165 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 175 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 44.2 L12
175 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
مشخصات دیزل ژنراتور تیپ ژنراتور توان(KVA) کاتالوگ اطلاعات بیشتر قیمت(ریال)
ژنراتور 200 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 46.2 M3
200 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 225 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 46.2 M5
225 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 275 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 46.2 L6
275 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 300 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 46.2 L9
300 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 340 کاوآ  لوری سامر فرانسه

LSA 46.2 VL12

340 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 420 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 47.2 VS2
420 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 450 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 47.2 S4
450 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 500 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 47.2 S5
500 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 600 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 47.2 M8
600 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 650 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 47.2 L9
650 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 800 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 49.1 M6
800 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 960 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 49.1 L9 960 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 1000 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 49.1 L10
1000 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 1350 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 50.1 M6
1350 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 1570 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 50.1 L8
1570 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 1980 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 51.2 S55
1980 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 2200 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 51.2 M50
2200 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
ژنراتور 2475 کاوآ  لوری سامر فرانسه
LSA 51.2 VL85
2475 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل ژنراتور کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی سه شنبه 20خرداد ١٣٩5)

 ژنراتور ایتال موتورز ایتالیا / Ital Motors Alternator

ژنراتور ایتال موتورز، آلترناتور ایتال موتور ایتالیا، ژنراتور ایتالیایی ، Ital Motors alternator

مشخصات دیزل ژنراتور تیپ ژنراتور
توان(KVA) کاتالوگ
بیشتر
قیمت(ریال)
ژنراتور 33 کاوآ  ایتال موتورز ایتالیا
 Ital Motors SK 160 LB
33 Kva
دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 52،000،000
ژنراتور 44 کاوآ  ایتال موتورز ایتالیا  Ital Motors SK 160 WB 44 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 56،000،000
ژنراتور 55 کاوآ  ایتال موتور ایتالیا Ital Motors IB 4 LA
55 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 69،000،000
ژنراتور 80 کاوآ  ایتال موتورز ایتالیا Ital Motors SK 225 MS
80 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 79،000،000
ژنراتور 113 کاوآ  ایتال موتورز ایتالیا
Ital Motors SK 225 ML
113 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 95،000،000
ژنراتور 129 کاوآ  ایتال موتورز ایتالیا Ital Motors SK 225 LS
129 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 107،000،000
ژنراتور 164 کاوآ  ایتال موتورز ایتالیا  Ital Motors SK 250 SL

164 Kva

دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 130،000،000
ژنراتور 218 کاوآ  ایتال موتورز ایتالیا Ital Motors SK 250 MM
218 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 135،000،000
ژنراتور 294 کاوآ  ایتال موتورز ایتالیا Ital Motors SK 250 LM
294 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 178،000،000
ژنراتور 327 کاوآ  ایتال موتور ایتالیا Ital Motors IMS 250 LL
327 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 220،000،000
ژنراتور 382 کاوآ  ایتال موتور ایتالیا Ital Motors SK 315 SM
382 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 260،000،000
ژنراتور 436 کاوآ  ایتال موتورز ایتالیا Ital Motors SK 315 SM
436 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 270،000،000
ژنراتور 545 کاوآ  ایتال موتور ایتالیا  Ital Motors IMS 355 MS
545 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 310،000،000
ژنراتور 700 کاوآ  ایتال موتور ایتالیا  Ital Motors SK 355 LM
700 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 383،000،000
ژنراتور 770 کاوآ  ایتال موتور ایتالیا Ital Motors IMS355 WL
770 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 489،000،000
ژنراتور 850 کاوآ  ایتال موتور ایتالیا
Ital Motors SK 400 SX
850 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 510،000،000
ژنراتور 1070 کاوآ  ایتال موتورز ایتالیا
Ital Motors SK 400 SM
1070 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 565،000،000
ژنراتور 1400 کاوآ  ایتال موتورز ایتالیا
Ital Motors SK 400 MM
1400 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 710،000،000
ژنراتور 1700 کاوآ  ایتال موتورز ایتالیا
Ital Motors SK 450 SM
1700 Kva دانلود کاتالوگ ژنراتور استمفورد ، دانلود کاتالو استمفورد ، Stamford Catalog بیشتر 930،000،000
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل ژنراتور کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی سه شنبه 20خرداد ١٣٩5)