کمپرسور (Compressor) به ماشینی گفته می شود که جهت افزایش فشار (Bar) سیالات تراکم پذیر مانند گازها و بخارات و ... استفاده می شود. کمپرسور در رفاه زندگی انسان ها و گسترش یافتن صنایع از آنچنان اهمیتی برخوردار بوده که ، بنحوی که امروزه اصطلاحاً آن را اسب بارکشی صنایع وابسته می نامند. با گسترش صنایع که از نیمه دوم قرن نوزدهم شروع گردید و با رشدی شتابان قرن بیستم را پشت سر گذاشت. باید انتظار داشت که این ماشین در آینده نقش بیشتری برعهده خواهد داشت. در زمینه اهمیت کمپرسورها میتوان در شاخه های مختلف صنایع ، پزشکی ، لوازم خانگی و غیره ، استفاده کننده های اصلی این دستگاه نام برد.کمپرسورها از لحاظ عملکرد و کاربردهای استفاده ای و همچنین متداول ترین آنها عبارتنداز :: وبلاگ گروه تولیدی ایران کمپرسور

1-کمپرسور پیستونی                2-کمپرسور بدون روغن                3-کمپرسور سایلنت

4-کمپرسور معدنی                5- کمپرسور-اسکرو                6- مخزن کمپرسور