کمپرسور (Compressor) به ماشینی گفته می شود که جهت افزایش فشار (Bar) سیالات تراکم پذیر مانند گازها و بخارات و ... استفاده می شود. کمپرسور در رفاه زندگی انسان ها و گسترش یافتن صنایع از آنچنان اهمیتی برخوردار بوده که ، بنحوی که امروزه اصطلاحاً آن را اسب بارکشی صنایع وابسته می نامند. با گسترش صنایع که از نیمه دوم قرن نوزدهم شروع گردید و با رشدی شتابان قرن بیستم را پشت سر گذاشت. باید انتظار داشت که این ماشین در آینده نقش بیشتری برعهده خواهد داشت. در زمینه اهمیت کمپرسورها میتوان در شاخه های مختلف صنایع ، پزشکی ، لوازم خانگی و غیره ، استفاده کننده های اصلی این دستگاه نام برد.کمپرسورها از لحاظ عملکرد و کاربردهای استفاده ای و همچنین متداول ترین آنها عبارتنداز :: وبلاگ گروه تولیدی ایران کمپرسور

1-کمپرسور پیستونی                2-کمپرسور سایلنت                  3- مخزن کمپرسور


فروش انواع مخازن کمپرسور هوا

مخزن پمپ باد 25 لیتری                               مخزن پمپ باد 150 لیتری                              مخزن پمپ باد 350 لیتری

مخزن پمپ باد 50 لیتری                               مخزن پمپ باد 200 لیتری                              مخزن پمپ باد 500 لیتری

مخزن پمپ باد 80 لیتری                               مخزن پمپ باد 250 لیتری                              مخزن پمپ باد 750 لیتری

مخزن پمپ باد 100 لیتری                            مخزن پمپ باد 300 لیتری                              مخزن پمپ باد 1000 لیتری

ایران کمپرسور تولید کننده مخزن کمپرسور هوا